Strømmen er afbrudt enkelte steder på Fyn og på Ærø

Profilbillede
dato

Strømmen er afbrudt enkelte steder i Assens kommune, Faaborg-Midtfyn kommune og Ærø kommune.

I forbindelse med den varslede stormflod er strømmen blevet afbrudt enkelte steder på Fyn og Ærø. Det drejer sig om området omkring havnen i Assens, området ved Å i Assens Kommune, Ålehoved ved Føns, området ved Faaborg Havn samt områder i Søby, Ærøskøbing og Marstal på Ærø. 

De relevante myndigheder er opmærksomme på borgere, hvor der er kritisk brug for strøm til fx elektriske apparater til sygdomsbehandling. 

Er du i et område, hvor der er forhøjet vandstand og risiko for strømafbrydelse, så hold dig orienteret på kortet her.

 

Det er forventningen, at strømmen vil blive genetableret i løbet af lørdag efterhånden som vandstanden falder, og arbejdet med genetablering er udført. 

På vegne af Den Lokale Beredskabsstab

 
Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Fyns Politi.
Kilde: Fyns Politi