Nyheder fra Marstal

0 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Marstal og omegn

Job tilbydes:
Alsidig driftsmedarbejder til drikkevandsområdet
Alsidig driftsmedarbejder til drikkevandsområdet Er du vores nye kollega? Hos Ærø Forsyning lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på ærlig og åben dialog. Vi løfter i flok for en bæredygtig hverdag. Vil du være en del af teamet? Ærø Forsyning søger en ny kollega, som vil være med til at forsyne Marstal og omegn med vand. Vi tilbyder et job, hvor der er mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Du får stor mulighed for at præge din egen hverdag, hvor ikke to dage er ens og der er mulighed for at gøre en forskel og se resultaterne af egen indsats Drikkevandsafdelingen varetager driftsopgaver på boringer, vandværk og ledningsnettet. Jobbet Dine konkrete arbejdsopgaver bliver hovedsaligt, drifts-og vedligeholdelse af vandværket på Knasterbjergvej 1, 15 boringer og 65 km ledningsnet. Profil Som person er du dynamisk, ansvarsbevidst, fleksibel og omgængelig. Du skal kunne lide en varieret dagligdag med blandede opgaver i en driftsorienteret afdeling, med sikker drift i højsædet. Kan tåle nødvendige vaccinationer iht. arbejdsmiljølovgivningen. Dine primære arbejdsopgaver Styring og overvågning af vandværk, vandboringer, pumpestationer og ledningsnet via SRO/SCADA-anlæg Forebyggende vedligehold af ovenstående Mindre selvstændige projekter i forbindelse med tilslutning af nye kunder og renovering af ledningsnet. Herved direkte kundekontakt Diverse fejlfinding og indregulering Udtagning af drikkevandsanalyser Målerudskiftninger Hvad skal du kunne Du er struktureret og bevarer ro og overblik når det går stærkt, tager ansvar for dine projekter og følger dem helt til dørs. I det daglige vil du være i direkte kontakt med kunder og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere og møde folk i øjenhøjde. Du er erfaren bruger af IT og Office-pakken, da en stor del af kommunikation og afrapportering foregår digitalt. Kendskab til SRO/SCADA og vand- og spildevandsforsyning er en fordel, men oplæring indenfor området er bestemt også en mulighed. Efter grundig oplæring vil du indgå i fælles vagtordning med spildevand hver 4. uge. Det er et krav, at du har kørekort B. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det vigtigste, men du skal have forståelse for processer og have hænderne skruet ordentligt på. Hvad kan vi tilbydeVi tilbyder et varieret job i en spændende virksomhed, med mangeartede opgaver og udfordringer i en hverdag, hvor der stilles høje krav til kvaliteten. Vi har en uformel omgangstone og vi vægter arbejdsklimaet højt. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest, med løn efter kvalifikationer. Øvrige arbejdsvilkår efter gældende overenskomst. Lyder det som noget for dig, så send os en ansøgning hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Direktør Jesper T. Andersen på tlf. 63 52 63 63. Ansøgningsfrist den 09. januar 2023 kl.12.00. Mærk ansøgning "Driftsmedarbejder drikkevand" Ansøgning mailes eller sendes til info@aeroeforsyning.dk Ærø Forsyning A/S Industrivej 6 5960 Marstal www.aeroeforsyning.dk Se mere på vores ansøgersite: https://aeroevand.ofir.com Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a60dd6f3)
Ærø Forsyning A/S
Indrykket 7. december på JobNet
Job tilbydes:
Ledende graver
Ærø sognes meninghedsråd søger en ledende graver.   Stillingen som lendende graver ved De Ærøske Kirker, Ærø Menighedsråd er ledig pr. 1. marts 2023.   Ærø Pastorat består af 7 kirker og 6 kirkegårde og er medlem af Grøn Kirke, der lægger vægt på en fortsat bæredygtig udvikling.   Til dette ø-pastorat der drives af et fælles menighedsråd søger vi en ledende graver.   Vi forventer, at du har erfaring og uddannelse inden for det grønne område. En vigtig del af arbejdsopgaven består i at lede og fordele arbejdet for gravere og gravermedhjælpere ved alle øens kirkegårde. Derfor har du ledelseserfaring fra tidligere job eller klare ledelsesmæssige kompetencer, som kan videreudvikles gennem FAKK-kursus for Ledende gravere. Ved den rette kandidat som har lyst og evne til ledelse er vi er åbne for en forhandling af lønnen. Der ydes et kvalifikationstillæg for den ledelsesmæssige opgave.   Arbejdsstedet er fortrinsvis Marstal Kirkegård, men derudover forventes det at du i samarbejde med menighedsrådet kan lægge strategien for udvikling af kirkegårdene og de øvrige grønne arealer i pastoratet, samt tilsyn med maskinpark og andet værktøj i kirkernes regi. Derudover skal du være med til at styrke det kollegiale sammenhold blandt medarbejderne.   Du refererer til menighedsrådet via kontaktpersonen og vil blive involveret i relevante beslutningsprocesser vedr. det grønne område.   Vi tilbyder en 37 timers stilling med indbygget fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdet. Der er ingen kirketjeneste i jobbet, men få lørdagstjenester i henhold til overenskomstens regler. Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd beliggende Ommelsvejen 24, 5960 Marstal   Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151,82 kr. – 380.143,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 313.059,87 kr. For Hovedstaden årligt kr. 327.014,35 kr. (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau er 380.143,23 kr. årligt + kval.tillæg ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.625,26 kr. (nutidskroner), da der ikke vil være kirkejeneste i stillingen. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hanne Andersen på 29692864 eller   7714fortrolig@sogn.dk Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7714fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 3 og 4. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Marstal Kirkegård og Ærø Kirkekontor
Indrykket 6. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk