Nyheder fra Marstal

11 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Marstal og omegn

Job tilbydes:
Børnehuset Mopælappen søger 4 nye kollegaer
Brænder du for at arbejde med børn og er du klar til at bringe dig selv og din faglighed i spil i et hus i stor udvikling, så er det dig vi søger. Børnehuset Mopælappen er øens eneste integrerede dagtilbud med børn i alderen 0-6 år, fordelt mellem vuggestue og børnehave. Vi er er en del af Børn- og Ungeområdet hos Ærø kommune, der arbejder ud fra Ærø Kommunes udviklingsstrategi og børnepolitik. Lokalt i Børnehuset Mopælappen tager det pædagogiske arbejdsgrundlag yderligere afsæt i Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for arbejdet med "Den Styrkede Pædagogiske Læreplan". Vores børnehus i stor faglig forandring og udvikling. Vi fokuserer på at skabe de bedste udviklingsrammer- og betingelser for alle børn, så de bliver så livsduelige som mulige, inden skolestart, med afsæt i hvert enkelte barns nærmeste zone for udvikling. Vi arbejder med en fælles rød tråd igennem hele huset, fra vuggestue til børnehave, med afsæt i temaerne i vores pædagogiske årshjul forankret i de seks læreplanstemaer. Ligeledes har vi fokus mod at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne, så Mopælappen er en god arbejdsplads, kollegialt såvel som fagligt. Som ansat i Børnehuset Mopælappen, er du ansat i hele huset, dog med tilknytning til en primær børnegruppe. Vores tilgang er, at alle børn er alles børn, og vi har et lige ansvar for at sikre trygge og velfungerende pædagogiske læringsmiljøer hele dagen igennem, til glæde for alle husets børn. Vi søger: 2 pædagoger til børnehavedelen på henholdsvis 37 og 30 timer, med ansættelse pr. 1. november eller snarest derefter. 1 pædagog til vuggestuen på 30 timer, med ansættelse pr. 1.december eller snarest derefter. Alle tre er faste stillinger. 1 vikar hvor timetallet aftales ved ansættelse. Timerne kan variere mellem alle fire grupper i huset. Ansættelse pr. 1. januar 2023, eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 31. juli 2023. Vi ser gerne, at du har følgende kompetencer og kvalifikationer: Du er uddannet pædagog, eller har anden relevant uddannelse. Du har fokus på høj faglighed i tanke og handling. Du er reflekterende og evaluerende over egen såvel som kollegers praksis, og kan indgå i sparring omkring dette. Du har erfaring fra lignende opgaver. Du er empatisk, og har et inkluderende børne- og menneskesyn, hvormed du skaber plads til forskellighed, og møder børn, forældre og kolleger på en ligeværdig og anerkendende måde. Du er i besiddelse af gode samarbejdsevner, og formår at forholde dig til perspektivforskelle på en faglig og nysgerrig måde. Du kan arbejde struktureret, planlægge, skabe forudsigelighed samt har overblik og kan bevare roen selv i pressede situationer. Dine pædagogfaglige opgaver er i tæt samarbejde med leder og kollegaer: At afdække og understøtte enkelte børn samt hele børnegruppens behov med fokus på trivsel, læring, udvikling og dannelse. At understøtte trygge og velfungerende pædagogiske læringsmiljøer hele dagen med udgangspunkt i børnenes perspektiv, deres nærmeste zone for udvikling, og med lige deltagelsesmuligheder til alle børn. At deltage i arbejdet omkring Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, og vores evalueringskultur, med løbende planlægning, forberedelse, udførelse og evaluering af pædagogisk praksis.   At indgå i forældresamarbejdet herunder formidling via AULA At indgå i børnehusets almene praktiske og pædagogiske opgaver, herunder planlægning og struktur for dagligdagen. Som pædagog i Børnehuset Mopælappen får du mulighed for at: Have en høj grad af indflydelse på dit pædagogiske arbejde, såvel som i huset som helhed, herunder den pædagogiske udvikling. Faglig sparring med kollegaer og leder, samt via eksterne samarbejdspartnere. Sikre et godt forældresamarbejde, herunder at deltage i forældresamtaler. Gode muligheder for at brede dine pædagogiske aktiviteter ud til vores fantastiske rammer indenfor, og udenfor matriklen. Udvikle dig og din faglighed Du kan læse mere om Børnehuset Mopælappen og Ærø på hhv. www.mopaelappen.aula.dk www.visitaeroe.dk www.aeroekommune.dk Du er også velkommen til at kontakte leder Sheila Lund, hvis du vil vide mere om stillingerne, eller hvis du har lyst til at besøge os før du sender din ansøgning. Du kan skrive eller ringe på; Mail: slu@aeroekommune.dk Tlf: 63526420 / 24821002   Ansøgningsfrist: Fredag d. 30. september 2022. Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 14. oktober 2022. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=b8edf834)
Ærø Kommune - Børnehuset Mopælappen
Indrykket 27. september på JobNet
Job tilbydes:
To stillinger som kirketjener ved Ærø sognes kirker er ledige fra 1. november 2022.
Kirketjener   To stillinger som kirketjener ved Ærø sognes kirker er ledige fra 1. november 2022.   Stillingerne er på 15-17 timer pr. uge.   Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Kirketjeneste ved kirkelige handlinger Rengøring af kirker og sognehuse   Vi forventer, at du: Er venlig og imødekommende Er selvstændig og fleksibel Er samarbejdsorienteret Har praktisk håndelag   Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd, Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. De primære opgaver vil ligge i Ærøskøbing, Tranderup, Rise og Søby kirker, men der er pligt til også at gøre tjeneste ved de andre kirker under Ærø Menighedsråd - herunder ved vikardækning.   Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.   Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.   Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.   Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).   Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).   Menighedsrådets forslag til lønniveau er 298.144,25 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.   Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.   Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hanne Andersen på telefonnummer 29 69 28 64/mail 7714@sogn.dk   Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7714fortrolig@sogn.dk.   Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. oktober 2022.   Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 42/43.   Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Ærø Menighedsråd
Indrykket 23. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk